info@fujiice.vn
+84 0968191568

Our Services

Fuji ice > Our Services

We have high standards in all we do.

Công ty Kỹ nghệ lạnh Sài Gòn thực hiện nhiều dịch vụ liên quan tới công tác sản xuất, cung cấp Đá gel (hay còn gọi là Túi giữ lạnh).

Bao gồm:

  • Sản xuất đá gel
  • Cấp đông đá gel
  • Cung cấp & giao vận đá vel
  • Sản xuất theo đơn đặt hàng riêng theo yêu cầu khách hàng.